torsdag den 8. maj 2008

Google Translate oversætter nu også til dansk

Man kan nu oversætte til og fra dansk med Google Translate. I denne anledning er linket øverst her på igang.dk, sidst i 4. linie, ændret så det hedder "Oversæt" i stedet for "Translate", og når du nu klikker på Oversæt, så er brugerfladen på dansk, og standardindstillingen er at autodetektere det sprog, du oversætter fra, og at oversætte til dansk.

Ingen kommentarer: